Werken met Chromebooks

Vanaf groep 5 werken de kinderen via Snappet: een flexibel onderwijsplatform dat zich aanpast aan de behoeften van kinderen. Hiermee worden de leerlingen naar eigen zeggen uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Snappet in de praktijk

De leerkracht maakt een lesplan en kiest de daarbij passende module van Snappet. Hij/zij zet de les voor de leerlingen klaar via het zogenoemde 'dashboard'. De leerkracht start de les met een instructie. De leerlingen werken zelfstandig met de verwerking van de lesstof, terwijl de leraar de leerlingen kan volgen in het dashboard. Hij/zij kan daarmee directe feedback aan de leerling geven. Daarnaast houdt Snappet de individuele leerresultaten van de leerlingen bij en analyseert deze. De leerling ziet zelf meteen of het gegeven antwoord goed of fout is. Bij een fout antwoord volgt een herkansing. Vervolgopdrachten worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten.

 

Schrijven is niet verbannen op de basisschool. Onderzoek heeft aangetoond dat schrijfmotoriek een positieve uitwerking heeft op de hersenfuncties: wat je opschrijft, onthoud je beter. De leerlingen van De Jonge Wereld krijgen nog schrijfonderwijs, omdat de school het belangrijk vindt dat kinderen een vlot en leesbaar handschrift ontwikkelen. Daarnaast gebruiken de leerlingen bij rekenen  een uitrekenschrift.