Contact

Basisschool De Jonge Wereld

Den Helderstraat 250
2547ST Den Haag

 

Telefoon : 070 - 4480310

Mail: info@djwereld.lucasonderwijs.nl

Directeur: Lisanne Harteloh

 

 

 

Bankrekeningnummer:

Algemeen:        NL24ABNA0573006288 t.n.v. Stichting Lucasonderwijs De Jonge Wereld

 

Ouderbijdrage:  NL09ABNA0573031681 t.n.v. Stichting Lucasonderwijs De Jonge Wereld