Kik

Onze school

Op De Jonge Wereld zitten ruim 300 kinderen. De school ligt aan de rand van een park in de wijk Leyenburg. Wij zijn een katholieke school waar 25 enthousiaste, professionele groepsleerkrachten werken.
Wij zijn een BAS-school. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. De kinderen mogen op een eigen manier en in een eigen tempo leren. Adaptief staat voor passend, op maat. Dat gebeurt vanaf groep 4 met tablets bij rekenen, taal en spelling. Hier zorgt de school voor. Voor de overige vakgebieden werken wij nog met boeken, pen en papier.  

Om te komen tot kwalitatief goed onderwijs op maat, vinden wij een goede sfeer in de school, in de groep, heel belangrijk. Voor informatie over de onderwijskwaliteit op De Jonge Wereld verwijs ik naar ons Schoolplan 2019/2023.

 

Wij werken wekelijks aan die goede sfeer. Dat doen wij met de Kanjertraining. Wij zijn op weg om een Kanjerschool te worden. We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier, we doen mee.

 

Wij hebben 3 basisschoolregels:

De Jonge Wereld wil een school zijn die leuk en gezellig is ……..

Daarom gaan wij vriendelijk met elkaar om en accepteren elkaar zoals we zijn.

Jij, u en ik zorgen dat het in onze school rustig, veilig en netjes is.

Wij zijn zuinig op alle spullen.

 

Wilt u zien, wat u net heeft gelezen, maak dan telefonisch een afspraak voor een rondleiding door onze school. U bent van harte welkom.