Voorgezet onderwijs

- Scholengroep Den Haag Zuid-West  (Eskamp, VMBO Zuid-West, De Haagse, Wateringse Veld)
- Dalton Den Haag
- Dalton Voorburg
- Diamantcollege
- Edith Stein College
- Hofstad: Heldering - MAVO - Lyceum
- Segbroekcollege
- Sorghvlietgymnasium
- Populier
- Wellantcollege
- Mediacollege-Johan de Witt College
- Mariscollege (verschillende)
- HaagsMontessori Lyceum
- Stanislascollege
- ISW (Westland)

 

Informatie IEP-toets 

Het tijdspad 2019-2020

Algemene informatie: BOVO Haaglanden

Onderwijstypen in het VO

 

Informatie Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs:Organisatie overstap PO-VO op DJW

Zie ook uitgebreide overzichtelijke informatie: Overgang PO-VO