Schoolgids en schoolplan

De schoolgids wil laten zien wat ouders van onze school kunnen verwachten en op welke wijze de school om wil gaan met de belangen van kun kind.

In het schoolplan staat informatie over de onderwijskwaliteit op De Jonge Wereld.

 

Deze zijn hieronder te downloaden.