Schoolgids en schoolplan

De schoolgids wil laten zien wat ouders van onze school kunnen verwachten  en op welke wijze de school om wil gaan met de belangen van kun kind(-eren).

Voor informatie over de onderwijskwaliteit op De Jonge Wereld verwijs ik naar ons schoolplan.

 

Deze zijn hieronder te downloaden.