Oudertevredenheidsonderzoek

Download

Oudertevredenheidsonderzoek 2019
 

Onder alle ouders heeft er eind februari 2019 een oudertevredensheidsonderzoek plaatsgevonden.

Een korte samenvatting vindt u hier.