Privacy reglement

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

 

Voor alle scholen van Lucas Onderwijs is hetzelfde privacy reglement van toepassing.

Zie hiervoor het privacy reglement op de site van Lucas Onderwijs.