Overblijven

Als een kind tussen de middag geen opvang heeft, is er op school een mogelijkheid om over te blijven.
De overblijf zal vanaf juni 2022 worden georganiseerd en gecoördineerd door de professionele overblijforganisatie 'Kinderstralen'. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van de overblijf op scholen. 

Binnenkort zal er meer informatie te vinden zijn. Voor nu is het belangrijk dat u uw kind alvast inschrijft indien u gebruik wenst te maken van de overblijf. 

Hieronder dragen zij alvast wat belangrijke punten aan:

 

  • Om gebruik te maken van de overblijf, dient u uw kind(eren) in te schrijven. U kunt uw kind(eren) inschrijven middels de volgende link: https://kinderstralen.nl/school/bs-de-jonge-wereld
  • De overblijfmedewerkers begeleiden de kinderen tijdens pauze;
  • De kinderen kunnen tussen de middag eten en/of spelen;
  • We organiseren regelmatig leuke activiteiten. 
  • De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels van school;
  • Alle overblijfmedewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG
  • De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt door Kinderstralen vergoed;
  • Onze medewerkers ontvangen scholing speciaal via de eigen 'Overblijfacademie'
  • Er zal, naast de overblijfmedewerkers die op een groep staan, dagelijks een coördinator aanwezig zijn (groen hesje)
  • De coördinatoren zijn te herkennen aan de blauwe hesjes