Overblijven

Als een kind tussen de middag geen opvang heeft, is er op school een mogelijkheid om over te blijven.
De overblijf wordt sinds juni 2022 georganiseerd en gecoördineerd door de professionele overblijforganisatie 'Kinderstralen'. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring in het verzorgen van de overblijf op scholen. 

Indien u gebruik wilt maken van de overblijf dan is het belangrijk dat u uw kind inschrijft. Dit kan middels de volgende link: https://kinderstralen.nl/school/bs-de-jonge-wereld/inschrijven-voor-tso .

Hieronder vindt u de belangrijkste punten die horen bij de organisatie van Kinderstralen:

 

  • De overblijfmedewerkers begeleiden de kinderen tijdens pauze;
  • De kinderen kunnen tussen de middag eten en/of spelen;
  • Kinderstralen organiseert regelmatig leuke activiteiten;
  • De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels van school;
  • De overblijfmedewerkers hebben in februari 2023 ook een Kanjertraining gevolgd (dit sluit aan bij de pedagogische aanpak van De Jonge Wereld);
  • Alle overblijfmedewerkers zijn in het bezit van een geldige VOG;
  • De medewerkers ontvangen scholing speciaal via de 'Overblijfacademie' van Kinderstralen;
  • Er is, naast de overblijfmedewerkers die op een groep staan, dagelijks een coördinator aanwezig (groen hesje);
  • De coördinatoren zijn te herkennen aan de blauwe hesjes.

Verder zijn er een aantal andere belangrijke documenten die Kinderstralen hanteert. Hieronder vindt u de verschillende documenten die van toepassing kunnen zijn.

-Protocol grensoverschrijdend gedrag (graag de PDF's hieronder plaatsen)

-Kindformulier grensoverschrijdend gedrag '' ''

-Protocol medicijnverstrekking '' ''

-Formulier medicijn allergie'' ''