Leerplicht en verlofaanvraag

Leerplicht
Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht. Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden.

 

Aanvraag verlof gaat via Social Schools. De koppelcode hiervoor krijgt u wanneer uw kind bij ons op school start.

Download

3-6-9 te laat regeling
Deze informatie is afkomstig van de gemeente Den Haag.