Waar staan we voor

Op deze pagina leest u in het kort waar De Jonge Wereld in gelooft.

Optimale basis voor uw kind
Op onze gezellige school bieden we onderwijs aan zo’n 300 kinderen. We willen de kinderen een goede en veilige basis bieden voor hun toekomst. Hun ontwikkeling staat voorop.  

Naast rekenen, taal en spelling, leren we de kinderen daarom veel andere vaardigheden die ze later nodig hebben. Denk aan zelfstandig werken, creatief denken en samenwerken.

 

Onderwijs op maat
Op onze school is ruimte voor verschillen tussen kinderen. Elk kind heeft zijn eigen karakter, culturele achtergrond en leertempo. Respect voor elkaar staat centraal.

Alle kinderen leren op hun eigen manier. Kinderen die iets lastig vinden, krijgen extra uitleg. De leerlingen die wat meer aankunnen, bieden we levelwerk: een breed pakket aan extra opdrachten.

 

Iedereen hoort erbij
We leren kinderen omgaan met verschillende sociale situaties, en met hun eigen emoties. Dit doen we via de kanjertraining. Daarnaast hebben we regels tegen pesten.

We bieden plaats aan een beperkt aantal kinderen met een beperking, zoals autisme. Onze ervaring is dat alle kinderen veel leren van het samen werken en samen spelen.

Onze school heeft een “Huiskamer”. Daar kunnen leerlingen even tot rust komen, en dingen uitpraten met elkaar, of met een leerkracht.

 

Blijvend in ontwikkeling
De school blijft voortdurend in ontwikkeling. We investeren onder meer in onderwijs via computers en tablets. We vinden het van groot belang dat er ook in de toekomst genoeg goede leerkrachten zijn. We begeleiden daarom met plezier stagiaires om bij ons het vak te leren.

 

Onze katholieke achtergrond
We zijn een katholieke school. Dat betekent dat we leerlingen in contact brengen met Bijbelverhalen, en onder meer Kerst en Pasen vieren. Kinderen van een ander geloof, of zonder geloof, zijn ook van harte welkom op onze school. Het gaat erom dat ouders en kinderen achter onze waarden staan, zoals respectvolle omgang met elkaar.

 

Samenwerking met andere scholen
Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. Dat is een organisatie waarbij tientallen scholen in en rond Den Haag zijn aangesloten. De onderlinge samenwerking draagt bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs.

 

Ons team
Ons team bestaat uit 24 mensen, waarvan 17 groepsleerkrachten. We werken nauw samen met andere organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van kinderoefentherapie en logopedie. Tegenover ons gebouw, naast het gymlokaal, verzorgt DAK de voor- en naschoolse opvang.

 

Meer weten?
Meer informatie kunt u vinden in ons schoolplan. Heeft u vragen? Interesse in een rondleiding? Bel of mail ons.