Waar staan we voor

Voor het waarborgen van een veilig en positief (leer)klimaat hanteren wij als basis in de school 5 gouden regels. Zie het bestand voor onze regels.

 

 

Optimale basis voor uw kind
Op onze fijne school bieden we onderwijs aan ongeveer 300 kinderen. We willen de kinderen een goede en veilige basis bieden voor hun toekomst. Hun ontwikkeling staat voorop.  

Naast de basisvaardigheden in rekenen en taal leren we de kinderen daarom veel andere vaardigheden die ze later nodig hebben. Denk aan sociale vaardigheden, digitale geletterdheid, burgerschapsvorming, zelfstandig werken, creatief denken.

 

Onze school heeft een “Huiskamer”. Daar kunnen leerlingen even tot rust komen, maar ook iets uitpraten met elkaar of met een leerkracht.

 

Onderwijs op maat
Op onze school is ruimte voor verschillen tussen kinderen. Elk kind heeft zijn eigen karakter, culturele achtergrond en leertempo. Respect voor elkaar staat centraal.

Alle kinderen leren op hun eigen manier. Kinderen die iets lastig vinden krijgen extra uitleg. De leerlingen die wat meer aankunnen, bieden we een pakket aan extra opdrachten.

 

Iedereen hoort erbij
We leren kinderen omgaan met verschillende sociale situaties en met hun eigen emoties. Dit doen we via de kanjertraining. Daarnaast hebben we regels tegen pesten (zie pestprotocol) en werken we met onze 'Gouden regels' om de veiligheid en de rust in onze school te borgen.

We bieden plaats aan een beperkt aantal kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte(n). Onze ervaring is dat alle kinderen veel leren van het samenwerken en samen spelen. In onze SOP staat beschreven wat wij als school wel en niet kunnen bieden.

 

Blijvend in ontwikkeling
De school blijft voortdurend in ontwikkeling en sluiten aan bij (maatschappelijke) ontwikkelingen. We investeren onder meer in digitale vaardigheden.

We vinden het van groot belang dat er ook in de toekomst genoeg goede leerkrachten zijn. We begeleiden daarom met plezier stagiaires (zowel van het MBO als het HBO) en zij-instromers om bij ons het vak te leren.

Sinds augustus 2023 is De Jonge Wereld ook een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat er derde jaars ACPA (academische Pabo) studenten bij ons op school hun onderzoek uitvoeren. Dit schooljaar is het onderwerp 'effectieve lestijd'. 

 

Onze katholieke achtergrond
We zijn een katholieke school. Dat betekent dat we leerlingen in contact brengen met Bijbelverhalen en onder meer Kerst en Pasen vieren. Kinderen van een ander geloof, of zonder geloof, zijn ook van harte welkom op onze school. Hier besteden we ook aandacht aan. Het gaat erom dat ouders en kinderen achter onze waarden staan, zoals respectvolle omgang met elkaar.

 

Samenwerking met andere scholen
Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. Dat is een organisatie waarbij tientallen scholen in en rond Den Haag zijn aangesloten. De onderlinge samenwerking draagt bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs.

 

Ons team
Ons team bestaat uit de directie, een administratief medewerkers, groepsleerkrachten en een aantal leerkrachtondersteuners. We werken nauw samen met andere organisaties, zoals de schoolmaatschappelijk werkster, het RID (regionaal insituut dyslexie), kinderoefentherapie, e.d. Tegenover ons gebouw, naast het gymlokaal, verzorgt DAK de voor- en naschoolse opvang.

 

Meer weten?
Meer informatie kunt u vinden in ons schoolplan. Heeft u vragen? Interesse in een rondleiding? Bel of mail ons.

Download