Beleidsstukken

Op deze pagina zijn belangrijke beleidsstukken en afspaken terug te vinden.

Downloads

Beleidsstuk grensoverschrijdend gedrag
In dit stuk staan de te nemen stappen bij grensoverschrijdend gedrag.

 

Sociale veiligheidsprotocol (anti-pest)
Met de kanjertraining als leidraad is dit protocol bestemd voor de preventieve en curatieve interventies op het gebied van een veilig (leer)klimaat.

Wat doet de school preventief en wat doet de school curatief (wanneer het mis gaat)?

 

Aanamebeleid Downsyndroomkinderen
In dit stuk is te lezen wanneer wij een kind met het Syndroom van Down kunnen helpen.

 

BAS-informatie
BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Wat dit inhoudt staat in dit stuk.