Beleidsstukken

Op deze pagina zijn belangrijke beleidsstukken en afspaken terug te vinden.

Downloads

Beleidsstuk grensoverschrijdend gedrag

In dit stuk staan de te nemen stappen bij grensoverschrijdend gedrag.

 

Anti-pestprotocol

Met de kanjertraining als leidraad is dit anti-pestprotocol samengesteld.

 

Aanamebeleid Downsyndroomkinderen

In dit stuk is te lezen wanneer wij een kind met het Syndroom van Down kunnen helpen.

 

BAS-informatie

BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Wat dit inhoudt staat in dit stuk.