Visie

Onze missie

 

De Jonge Wereld wil een afspiegeling van onze maatschappij en de wijk zijn waarin wij werken. Daarom is er voor alle kinderen met welke culturele achtergrond dan ook plaats op onze school. Elke vorm van discriminatie is uit den boze.

 

De Jonge Wereld wil, zij het in beperkte mate en voor zover wij de mogelijkheden hebben, ook aan kinderen met een handicap de mogelijkheid bieden regulier onderwijs te volgen. We willen deze kinderen de kans geven, de mogelijkheid bieden, op te groeien in een alledaagse, zo natuurlijk mogelijke omgeving. Deze kinderen vormen straks immers als volwassenen ook een onderdeel van de samenleving.

 

De Jonge Wereld is een katholieke school, waar ontmoetingsonderwijs een wezenlijk onderdeel vormt van ons denken, handelen en omgaan met kinderen en ouders.

 

Onze visie

 

Onze visie wordt heel uitgebreid beschreven in ons schoolplan. Hieronder leest U een beknopte samenvatting:

Kinderen leren doordat en omdat ze nieuwsgierig zijn. Kinderen leren aan met en van elkaar. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen het geleerde op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen.

Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is een zorgstructuur opgezet.