Leerlingenraad

Onze visie en doel:

 

Wij willen leerlingen meer betrekken bij het onderwijs op onze school. Wij willen graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt.

 

De rol van de leerlingenraad:

 

De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 die nadenken over, meedenken over, hun mening geven over voorgenomen besluiten over activiteiten en veranderingen die er op school plaats (kunnen gaan) vinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening van de leerlingen op onze school.

 

Vergaderingen.

De leerlingenraad vergadert één keer in de 6 weken. De voorzitter van de leerlingenraad is één van de kinderen. De directeur (Charles Kahlmann) is aanwezig bij de vergaderingen als adviseur, vraagbaak, tussenpersoon tussen de raad en het team.  
De vergaderingen vinden plaats onder schooltijd in de “huiskamer” van de school.

 

Wie zitten er op dit moment in de leerlingenraad?